Your browser does not support JavaScript!


Vyhlásenie o odstúpení od zmluvy uzatvorenej na diaľku

Kupujúci so štatútom Spotrebiteľa a podnikateľa, ak konkrétna transakcia nesúvisí s predmetom jeho podnikateľskej činnosti, môže odstúpiť od zmluvy o predaji Tovaru zakúpeného od Transit Center bez udania dôvodu, predložiť príslušné vyhlásenie do 14 dní odo dňa uvoľnenia Tovaru (tj odo dňa prevzatia Produktu Spotrebiteľom).

Spotrebiteľ, ktorý odstúpi od zmluvy na diaľku, odošle výrobok predávajúcemu na vlastné náklady. Produkt by mal byť zaslaný do 14 dní odo dňa odoslania vyhlásenia o odstúpení od zmluvy.

Produkty zakúpené spoločnosťou vyžadujú, aby bol k vrátenej zásielke priložený vytlačený a podpísaný formulár.

Vyhlásenie o odstúpení od zmluvy uzatvorenej na diaľku

Týmto vás informujem o odstúpení od zmluvy o predaji tovaru a vrátení tovaru v nezmenenom stave.

(plný názov vráteného dielov)

(viditeľný v potvrdení zásielkového)

(dd.mm.rrrr)

Táto suma bude vrátená Kupujúcemu na bankový účet alebo PayPal účet v závislosti od zvolenej možnosti pri zadávaní objednávky v obchode.

Token

 *
Zadajte kód.

Formulár vo formáte .pdf (na vytlačenie) - vyžaduje sa pri nákupe pre spoločnosť (faktúra).

 
Uveďte kľúčové slovo
Pokročilé vyhľadávanie
Transit Center in Europe