Your browser does not support JavaScript!


Zásady ochrany osobných údajov webovej stránky www.transitcenter.sk (internetový obchod

 

Údaje zozbierané týmito súbormi cookie sú potrebné na zabezpečenie technickej prevádzky webovej stránky, aby bolo možné poskytovať základné nákupné funkcie. Vždy povolené.

 

Správanie používateľa na webovej lokalite sa automaticky analyzuje a vyhodnocuje pomocou reCAPTCHA na pozadí priamo počas vašej návštevy webovej lokality na základe rôznych charakteristík (vrátane vašej IP adresy, dĺžky vašej návštevy alebo pohybov myšou) a prenáša sa do spoločnosti Google.

 

Služba Google Analytics (G4A) používa súbory cookie, aby umožnila analýzu používania našej webovej lokality a aplikácií. Zozbierané informácie o používaní našej webovej lokality a aplikácie sa spravidla prenášajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa ukladajú.

 

Keď používate službu YouTube, informácie o vašom používaní tejto webovej lokality (vrátane vašej IP adresy) sa môžu preniesť na server spoločnosti Google v USA a tam sa uložiť.

 

1. Všeobecné informácie
Táto politika ochrany osobných údajov stanovuje pravidlá spracovania a ochrany osobných údajov, ktoré poskytli používatelia v súvislosti s používaním webovej stránky www.transitcenter.pl a zadávaním objednávok.
2. Správcom osobných údajov uvedených na webovej stránke je Transit Center Monika Morzyńska-Wicik so sídlom v Pędzewo BD, 87-147 Zławieś Wielka. NIP 5541231848, REGON 091432757.
3. V záujme bezpečnosti údajov, ktoré sú nám zverené, sme vyvinuli vnútorné postupy a odporúčania, aby sme zabránili sprístupneniu údajov neoprávneným osobám. Kontrolujeme ich plnenie a neustále kontrolujeme, či sú v súlade s príslušnými právnymi predpismi - zákon o ochrane osobných údajov, zákon o hospodárskej súťaži a ochrane spotrebiteľa, zákon o poskytovaní služieb elektronickými prostriedkami, ako aj všetky druhy vykonávacích aktov a spoločenstvo EÚ. legislatíva.
4. Osobné údaje sa spracúvajú na základe súhlasu používateľa av prípadoch, keď zákon oprávňuje správcu spracúvať osobné údaje na základe zákona alebo na účely vykonávania zmluvy uzavretej medzi stranami.
5. Webová stránka zhromažďuje informácie o používateľoch a ich akciách týmito spôsobmi:
a) prostredníctvom informácií dobrovoľne vyplnených do formulárov, napríklad: prepravné informácie
b) zhromažďovaním súborov „cookies“
c) dobrovoľným poskytovaním užívateľských údajov telefonickým rozhovorom zameraným na zadanie objednávky v internetovom obchode Transit Center
d) dobrovoľným poskytovaním údajov o zákazníkoch pri nákupe v stacionárnom obchode
e) dobrovoľným poskytnutím údajov o zákazníkovi z dôvodu zadania objednávky v internetovom obchode Transit Center e-mailom
f) dobrovoľným prihlásením sa do internetového obchodu pomocou účtu Facebook a súčasným poskytnutím základných prihlasovacích údajov, ako je meno, priezvisko a e-mailová adresa
6. Webová stránka zhromažďuje informácie, ktoré užívateľ dobrovoľne poskytol.
7. Údaje poskytnuté vo formulári sa spracúvajú na účel vyplývajúci z funkcie konkrétneho formulára, napr. za účelom spracovania informačného kontaktu alebo zaslania zásielky kuriérskej spoločnosti.
8. Osobné údaje ponechané na webovej stránke sa nebudú predávať ani sprístupňovať tretím stranám v súlade s ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov.
9. Údaje obsiahnuté vo formulári si môže prezerať fyzická osoba, ktorá ich tam umiestnila. Táto osoba má tiež právo kedykoľvek upraviť a zastaviť spracovanie svojich údajov.
10. Vyhradzujeme si právo na zmenu zásad ochrany osobných údajov webovej stránky, ktoré môžu byť ovplyvnené vývojom internetovej technológie, možnými zmenami v zákone v oblasti ochrany osobných údajov a vývojom našej webovej stránky. O akýchkoľvek zmenách vás budeme informovať viditeľným a zrozumiteľným spôsobom.

11. Webová stránka môže obsahovať odkazy na iné webové stránky. Takéto webové stránky fungujú nezávisle od tejto webovej stránky a nie sú pod dohľadom webovej stránky www.transitcenter.sk. Tieto webové stránky môžu mať svoje vlastné zásady ochrany osobných údajov a nariadenia, ktoré odporúčame prečítať.
12. Aby sme optimálne zabezpečili osobné údaje používateľov našich webových stránok, zaviedli sme internú bezpečnostnú politiku spracovania osobných údajov, ktorú všetci zamestnanci dodržiavajú.
13. Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov a súkromia nájdete v pravidlách a predpisoch nášho obchodu, v oddiele §12 Ochrana osobných údajov a súkromia.
V prípade akýchkoľvek pochybností týkajúcich sa ktoréhokoľvek z ustanovení tejto politiky ochrany osobných údajov sme vám k dispozícii - naše údaje nájdete na tejto stránke - KONTAKT.

Žiadosť o vymazanie osobných údajov

 
Uveďte kľúčové slovo
Pokročilé vyhľadávanie
Transit Center in Europe