Your browser does not support JavaScript!


Pravidlá a predpisy

§1 Slovník pojmov

1. Predávajúci - Tranzitné centrum Monika Morzyńska-Wicik so sídlom Pędzewo, 87-134 Zławieś Wielka, POLSKO, PL5541231848, GB377745741, Regon: 091432757.
2. Obchod - webová stránka patriaca Predávajúcemu, dostupná pod doménou www.transitcenter.sk, na ktorej môže Kupujúci zadávať objednávky.
3. Kupujúci - každý subjekt, ktorý zadáva objednávku v Obchode ( spotrebiteľ alebo osoba bez postavenia spotrebiteľa ).
4. Spotrebiteľ - Kupujúci je osoba, ktorá robí právny úkon ( kúpnu zmluvu prostredníctvom Obchodu ), ktorý priamo nesúvisí s jej podnikaním alebo povolaním (§ 22 ods. 1 Občianskeho zákonníka ).
5. Používateľ - osoba, ktorá si zaregistrovala účet vyplnením registračného formulára dostupného na stránke www.transitcenter.sk patriacej obchodu.
6. Účet - priestor na serveri obchodu , ktorý je k dispozícii používateľovi a kde sú uložené jeho osobné údaje (vrátane e-mailovej adresy a histórie objednávok.
7. Osobné údaje - zhromaždené v registračnom formulári dostupnom na www.transitcenter.pl; informácie potrebné na identifikáciu jednotlivca, ktoré obchod spracúva na správne vykonanie objednávok a iné prevádzkové a marketingové účely.
8. Spracovanie osobných údajov - zhromažďovanie a spracovanie údajov na účely obchodu; osobné údaje v súlade so zákonom z 29. augusta 1997 o ochrane osobných údajov (jednotné znenie: Dz.U. z 2016 r. poz. 922 , v znení neskorších predpisov.)
9. Predpisy - tieto nariadenia.
10. Tovar - tovar dostupný na predaj v Obchode, najmä: nové a použité autodiely.
11. Objednávka - prejav vôle kupujúceho, ktorým sa spieva zmluva o predaji tovaru na diaľku prostredníctvom Obchodu , v ktorom je uvedený minimálne druh a počet kusov tovaru.

§2 Všeobecné ustanovenia

1. Predpisy vymedzujú pravidlá pre uzatvorenie alebo plnenie zmluvy o predaji tovaru na stránke.
2. Na uskutočnenie objednávky v Obchode je potrebné mať zariadenia, ktoré umožňujú prístup na internet, elektronickú poštu a online prehliadač na prezeranie webových stránok.
3. Predávaný tovar je prezentovaný Obchodom v čase objednávky.
4. Ceny uvedené pri položkách sú uvedené v EURO a zahŕňajú DPH (daň).
5. Ponuka prezentovaná v Obchode je platná len na území Poľska a Európskej únie, pokiaľ nie je v popise položky uvedené niečo iné. V osobitných prípadoch sa objednávky mimo EÚ vybavujú za individuálnych podmienok.
6. Predávajúci má právo na zmenu ceny Tovaru, na zavedenie alebo stiahnutie tovaru , poskytovanie zliav na rôzne tovary a zrušenie akcií v Obchode. Týmto nie sú nijako obmedzené práva, ktoré nadobúdajú Kupujúci , napríklad: zmeny sa nevzťahujú na už zadanú objednávku.
7. Je zakázané, aby Kupujúci uverejňovali v nezákonnom obsahu (napr. podľa názoru Tovar).
8. Všetky logá značky "Ford " majú len informatívny charakter.
9. Všetky obsahové materiály a grafické prvky umiestnené na tejto webovej stránke sú majetkom spoločnosti Transit Center a sú chránené autorskými právami.

§3 Kvalita tovaru

1. Nové diely predávané v obchode sú nedávno vyrobené a plne garantované výrobcami.
2. Použité diely predávané v obchode sú otestované, vo funkčnom stave a vhodné na ďalšie použitie. Stav použitých dielov je zahrnutý v popise pdoručenia.
3. Fotografie náhradných dielov sú zhotovené tranzitným centrom. Snažíme sa prezentovať fotografie tovaru, ktoré ukazujú jeho skutočný vzhľad.

§4 Zadanie objednávky

1. Predávajúci umožňuje kupujúcemu uskutočniť objednávku prostredníctvom:
  • vyplnením interaktívneho formulára Obchod ( online nákup )
  • telefonicky - kontaktné číslo: +48 56 678 02 01,
  • elektronická pošta (e-mail: predajna@transitcenter.sk).
2. Na odoslanie objednávky prostredníctvom Obchodu musí Kupujúci pridať vybraný výrobok do nákupného košíka a ďalej postupovať podľa ďalších informácií na webovej stránke obchodu. Nákup on-line v obchode si vyžaduje zriadenie účtu.
3. Po odoslaní objednávky kupujúci dostane:

a) v prípade objednávok zadaných online - automatický e-mail potvrdzujúci odoslanie objednávky - vrátane údajov o zadanej objednávke,
b) v prípade objednávok podaných prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky - potvrdenie o prijatí objednávky a zmluvu o predaji tovaru doručenú do 1 pracovného dňa.

4. V prípade nesprávnych údajov uvedených v potvrdzujúcej správe poskytnutej Obchodom, ako je uvedené v § 4 . 3 , písm. b ) Pravidiel , Predávajúci žiada o telefonický alebo e-mailový kontakt za účelom vykonania potrebných opráv.
5. Zmeny v objednávke sú možné až do odoslania výrobku. V prípade zmien kupujúci kontaktuje predávajúceho telefonicky alebo e-mailom a uvedie požadované zmeny.

§5 Prepravné poplatky

Náklady na dodanie Tovaru (prepravné náklady) hradí Kupujúci. Tovar dodávame na území Poľska a na území iných štátov, ktoré sú členmi Európskej únie. Doručenie sa uskutočňuje kuriérskou službou, v súlade s platným cenníkom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Pravidiel (viac informácií v časti "Doprava"). Kupujúci pri zadávaní objednávky a výbere spôsobu doručenia akceptuje poplatky za dopravu uvedené v cenníku. Objednávky zadané mimo hraníc EÚ majú odlišné náklady na doručenie, dohodnuté individuálne so zainteresovanými stranami.

§6 Platobné podmienky

Predávajúci poskytuje nasledujúce spôsoby platby:
  • - v hotovosti do rúk zamestnanca kuriérskej spoločnosti (dobierka),
  • - prostredníctvom operátora PayPal (vrátane kreditných kariet)
  • - bankový prevod

§7 Uzatváranie zmlúv

1. Podmienkou objednávok zadaných Kupujúcim prostredníctvom Obchodu je poskytnutie interaktívneho formulára s vyplnením správnych osobných údajov a kontaktných informácií (umožňujúcich overenie a potvrdenie objednávky ) . Objednávka bude prijatá na realizáciu len v prípade, že objednávkový formulár bude správne vyplnený. Podanie objednávky vyžaduje súhlas s obchodnými podmienkami.
2. V prípade nesprávnych alebo nedostatočných údajov v interaktívnom formulári predávajúci vynaloží maximálne úsilie na kontaktovanie kupujúceho s cieľom potvrdiť prijatie objednávky na realizáciu. Ak nie je možné potvrdiť prijatie objednávok na realizáciu do 3 dní z dôvodu nekontaktovania predávajúceho, ponuka kupujúceho v zmysle objednaného produktu nie je záväzná.
3. V priebehu realizácie objednávky , keď sa zmení stav objednávky, dostane kupujúci elektronickú správu.
4. Kupujúci môže kedykoľvek skontrolovať stav objednávky.
5. Priemerná doba spracovania zákazky je s dodaním 3-7 pracovných dní. Tento čas sa môže predĺžiť o ďalšie 3-4 pracovné dni v prípade, že tovar musí byť dovezený zo skladu výrobcu. Maximálna dodacia lehota je 30 dní. Ak má spracovanie objednávky inú dobu realizácie, celá objednávka sa odošle po skompletizovaní všetkých častí (po najdlhšom z nasledujúcich termínov. Oznámenie uvedené v § 4 . 3 , písm. b ) Pravidiel kupujúci obdrží podrobnú informáciu o termíne dodania Tovaru.
6. Predávajúci dodá tovar prostredníctvom kuriéra.
7. Dodávky kuriérom sú v čase od 9.00 do 17.00 hod.
8. Predávajúci nemôže určiť ani zaručiť presný čas doručenia Tovaru , preto je za účelom dohodnutia doručenia potrebné kontaktovať kuriéra s číslami listov prepravy, ktoré boli umiestnené v informácii uvedenej v §7.3 Pravidiel (zmena stavu objednávky).
9. V prípade, že by kuriér Kupujúceho zmeškal, zanechá "dodací list", v ktorom uvedie, kedy sa pokúsil tovar doručiť.
10. V prvý deň po pokuse o doručenie má byť tovar prevzatý Kupujúcim na miestnej pobočke kuriéra, kde si Kupujúci môže Tovar osobne vyzdvihnúť - adresu pobočky kuriéra a všetky údaje o preprave nájdete na tlačovom oznámení.
11. Ak si výrobok nevyzdvihne u pobočkového kuriéra , na druhý deň od "doručenky" , kuriér sa pokúsi o opätovné doručenie.
12. Predajným dokladom je pokladničný doklad alebo na žiadosť kupujúceho faktúra s DPH, ktorú kupujúci dostane elektronicky po 12 hodinách od odoslania objednávky na e-mailovú adresu, ktorú uviedol pri vytvorení účtu v obchode.
13. Predávajúci uvádza, že niektorý tovar nemusí byť možné zaslať do zahraničia , v takom prípade bude táto informácia uvedená v popise tovaru.
14. V prípade nevyzdvihnutia platby kupujúcim pri doručení, môže predávajúci vyzvať kupujúceho na dodržanie kúpnej zmluvy s obmezením a obmedzením hrozby, že v prípade jej neúčinného uplynutia odstúpi od kúpnej zmluvy. Po uplynutí lehoty , a nereagovaní zo strany Kupujúceho môže Predávajúci podať vyhlásenie o odstúpení od kúpnej zmluvy. V tomto prípade sa kúpna zmluva považuje za neplatnú a predávajúci môže požadovať náhradu škody z titulu zavinenia kupujúceho.
15. Spoločnosť Olza Logistic - Transit Center, Karvinská 1897, 737 01 Slovenský Těšín je responzovateľná pre loď niektorých plavieb.

§8 Overenie zásielky kupujúcim

Odporúča sa, aby Kupujúci skontroloval zásielku pri jej doručení. V prípade poškodenia zásielky predávajúci odporúča spísať zápis o poškodení za prítomnosti kuriéra a bezodkladne informovať oddelenie služieb zákazníkom predávajúceho. V prípade sťaženej obhliadky tovaru alebo odmietnutia spísania škodového protokolu kuriérom, Predávajúci odporúča spísať osobné údaje pracovníka kuriéra (meno, priezvisko a telefónne číslo) a tieto informácie bezodkladne odovzdať Zákazníckemu servisu Predávajúceho.

§9 Ukončenie zmluvy ("vrátenie" Tovaru)

1. Kupujúci so statusom Spotrebiteľa môže odstúpiť od zmluvy o predaji Tovaru zakúpeného u Predávajúceho bez uvedenia dôvodu, a to podaním príslušného vyhlásenia v elektronickej podobe do 14 dní odo dňa vydania Tovaru (t. j. odo dňa prevzatia Tovaru Spotrebiteľom). Na dodržanie tejto lehoty stačí zaslať vyjadrenie pred jej uplynutím.
2. Právo na odstúpenie od zmluvy sa spotrebiteľovi nepriznáva v prípadoch:
  • vlastností uvedených spotrebiteľom v objednávke alebo úzko súvisiacich s jeho osobou,
  • ktoré vzhľadom na ich povahu nemožno vrátiť alebo ktorých predmet podlieha skaze.
3. V prípade odstúpenia od zmluvy je spotrebiteľ povinný vrátiť Tovar v nezmenenom stave, pokiaľ zmena nebola nevyhnutná v rámci bežného obchodného styku.
4. Spotrebiteľ je povinný vrátiť tovar bezodkladne, najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.
5. Spotrebiteľ, ktorý odstúpil od zmluvy, zašle tovar predávajúcemu na vlastné náklady, náklady sa nevracajú.
6. Cena zaplatená za tovar a náklady na dopravu, ktoré spotrebiteľ vynaložil pri kúpe tovaru, budú predávajúcemu vrátené do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.
7. Kupujúci, ktorý nemá postavenie spotrebiteľa, nemá oprávnenie odstúpiť od zmluvy , ktoré je uvedené v § 9. 1 Pravidiel . Kupujúci sa tvárou v tvár takýmto pravidlám a podmienkam odstúpenia od zmluvy riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

§10 Reklamácie

1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, za nesúlad tovaru s kúpnou zmluvou v rozsahu stanovenom zákonom z 27. júla 2002 o osobitných podmienkach predaja tovaru spotrebiteľovi a o zmene a doplnení Občianskeho zákonníka (Zbierka zákonov č. 141, položka 1176, v znení neskorších predpisov.)
2. Reklamácie na nesúlad tovaru s kúpnou zmluvou je možné podať písomne na adresu tranzitného centra (oddelenie reklamácií a intervencií) alebo prostredníctvom e-mailu na nasledujúcej adrese: predajna@transitcenter.sk
2.1 Reklamáciu je potrebné podať do 6 rokov od zistenia vady znižujúcej hodnotu alebo použiteľnosť Tovaru na účel uvedený v zmluve.
2.2 V prípade podnikateľov, ktorí nie sú spotrebiteľmi v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa, práva zo záruky zanikajú, ak Kupujúci, ktorý je podnikateľom, neprehliadol Tovar v čase a spôsobom obvyklým pre tento druh tovaru a neoznámil Predávajúcemu zistenú vadu bezodkladne, a v prípade, že sa vada prejavila až neskôr - ak ju neoznámil Predávajúcemu bezodkladne po jej zistení.
3. Pri uplatnení reklamácie z dôvodu nesúladu tovaru so zmluvou predávajúci odporúča uviesť údaje: kontakt na kupujúceho , presný popis príčin reklamácie a nárokov voči predávajúcemu a priložiť predajný doklad alebo jeho fotokópiu. Kupujúcemu odporúčame vyplniť reklamačný formulár.
4. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, ktorý nie je spotrebiteľom, na základe ustanovení Občianskeho zákonníka (podnikateľ) v rozsahu záruky, pričom kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, zodpovedá na základe ustanovení zákona o právach spotrebiteľa v rozsahu spotrebiteľskej záruky.
5. Na reklamáciu podanú kupujúcim nespotrebiteľom, bez priloženého dokladu o predaji, sa neprihliada.
6. Predávajúci je povinný uznať reklamáciu do 14 dní od jej uplatnenia alebo doručenia Tovaru, ak je to potrebné na uznanie reklamácie. Ak Predávajúci v tejto lehote neodpovie, reklamácia sa automaticky uznáva.
7. Po uplatnení reklamácie je Predávajúci povinný, ak si to posúdenie reklamácie vyžaduje, reklamovaný Tovar od Kupujúceho prevziať. Náklady na doručenie reklamovaného Tovaru hradí Predávajúci, ktorý je povinný zabezpečiť vyzdvihnutie a prepravu zásielky prostredníctvom poštovej alebo kuriérskej spoločnosti. Za účelom zorganizovania doručenia kontaktujte, prosím, reklamačné a intervenčné oddelenie Predávajúceho. V prípade zamietnutia reklamácie hradí náklady na dopravu Kupujúci.
8. Za prepravnú službu poskytnutú kupujúcemu predávajúci vystaví faktúru s DPH.
9. Predávajúci nezodpovedá za nesprávnu inštaláciu tovaru.

§11 Záruka

1. V prípade, že sa na tovar vzťahujú záručné práva v súvislosti s tým by sa malo postupovať v súlade s podmienkami uvedenými v inštruktážnom záručnom dokumente.
2. Spotrebiteľské oprávnenia vyplývajúce z oznámenej reklamácie v súvislosti s nesúladom alebo oprávnenia pre kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom, v súvislosti s oznámenou reklamáciou v rámci záruky za vady nevylučujú, neobmedzujú ani nepozastavujú práva kupujúceho vyplývajúce zo záruky poskytnutej ručiteľom - pravidlá stanovené v záručnom liste.
3. Dátum spotreby Tovaru nájdete na Tovare alebo na kartónovej krabici, v ktorej sa Tovar predáva. Inak sa za minimálnu dobu trvanlivosti považujú 2 roky.

§12 Ochrana osobných údajov a súkromia

1. Používateľ môže súhlasiť so spracovaním osobných údajov predávajúcim v súlade s podmienkami zaškrtnutím príslušného políčka v registračnom alebo objednávkovom formulári. Súhlas so spracovaním osobných údajov je dobrovoľný.
2. Osobné údaje používateľov spracúva predávajúci, pričom využíva priestorový server poskytnutý externou hostingovou spoločnosťou.
3. Predávajúci je správcom osobných údajov , vďaka čomu je spracovanie osobných údajov používateľov v súlade so zákonom , vrátane najmä ustanovení zákona z 29. augusta 1997 o ochrane osobných údajov ( jednotné znenie. Zákony z roku 2002, č. 101, položka . 926, v znení neskorších predpisov. ) A zákona z 18. júla 2002 o elektronických službách ( Zbierka zákonov č. 144, položka . 1204, v znení neskorších predpisov. ).
4. Bez ohľadu na súhlas so spracúvaním osobných údajov zo strany klienta správca spracúva osobné údaje v rozsahu potrebnom na vytvorenie a formovanie obsahu zmluvy , zmien , riešení a riadnej realizácie verejného obstarávania uskutočneného elektronicky dodávaných služieb, zúčtovania s kupujúcim, ako aj na marketing svojich služieb.
5. Správca má právo pri realizácii objednávok v Obchode pre zákazníkov potvrdiť súlad osobných údajov zaslaním príslušných dokladov , napríklad fotokópie dokladu totožnosti. Predloženie fotokópie dokladu je dobrovoľné. Ak fotokópia dokladu nebude zaslaná alebo vyvolá odôvodnené pochybnosti , správca môže odmietnuť predaj tovaru dostupného v obchode alebo vymazať účet používateľa.
6. Kupujúci má právo kedykoľvek získať prístup k spracúvaným osobným údajom , ako aj právo na ich opravu , a právo namietať v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú zákony, ako aj požadovať ich odstránenie.
7. Používateľ je povinný aktualizovať osobné údaje uvedené v registračnom formulári bezodkladne po každej zmene osobných údajov.
8. V prípade akýchkoľvek pochybností o ich súlade s pravdou alebo novinkami, ktoré používateľské účty uviedli v registračnom formulári ( aj v dôsledku žiadosti podanej iným používateľom), administrátor ( bez ohľadu na vyššie uvedené pravidlá) získava povolenie na prijatie nasledujúcich opatrení:
8.1. výzvy používateľa na okamžité odstránenie nesprávnych osobných údajov alebo aktualizáciu osobných údajov ;
8.2. zablokovať dostupnosť obstarávania pre používateľa v obchode ;
8.3. zablokovať účet až do vyšetrenia ;
8.4. nezvratné odstránenie účtov.
9. Správca je oprávnený poskytnúť osobné údaje len subjektom oprávneným podľa príslušných ustanovení zákona. Správca neposkytuje v rozpore so zákonom osobné údaje iným subjektom , najmä osobám bez právnej subjektivity.
10. V prípade osobných údajov spracúvaných správcom na iné účely, ako je nevyhnutné na poskytovanie služieb, môže kupujúci oznámiť poskytovateľovi služieb požiadavku na ukončenie spracúvania jeho osobných údajov.
11. Účelom spracúvania osobných údajov zo strany tranzitného centra je realizácia objednávky zadanej v internetovom obchode. Údaje nie sú bez súhlasu poskytované žiadnym externým subjektom.
12. Úplné zásady ochrany osobných údajov týkajúce sa spracovania a uchovávania osobných údajov spoločnosťou Transit Center sú k dispozícii na adrese: https://www.transitcenter.sk/privacy_policy.php

§13 Záverečné ustanovenie

1. Vo veciach, ktoré nie sú upravené v týchto predpisoch, sa použijú ustanovenia platných právnych predpisov, najmä ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona z 2. marca 2000 o ochrane práv spotrebiteľa a zodpovednosti za škodu spôsobenú nebezpečnými výrobkami a zákona z 27. júla 2002 o osobitných podmienkach predaja spotrebiteľom a o zmene a doplnení Občianskeho zákonníka.
2. Predpisy nevylučujú a neobmedzujú žiadne práva, ktoré kupujúcemu spotrebiteľovi priznávajú kogentné ustanovenia zákona. V prípade rozporu medzi ustanoveniami Pravidiel a kogentnými ustanoveniami zákona, ktoré priznávajú práva spotrebiteľovi, majú prednosť tieto ustanovenia.
3. Predpisy sú k dispozícii všetkým Kupujúcim v elektronickej verzii na webovej stránke Obchodu the „Obchodné podmienky”).
4. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel. Zmena pravidiel nadobúda účinnosť v lehote určenej Predávajúcim, nie však kratšej ako 7 dní od zverejnenia zmenených pravidiel a predpisov na webovej stránke obchodu. Objednávky zadané zákazníkmi pred nadobudnutím účinnosti zmien pravidiel sa realizujú podľa doterajších pravidiel a predpisov. O zmene pravidiel budú členovia informovaní na ich e-mailové adresy.
5. Zmluva o predaji tovaru poskytovaného obchodom podlieha podľa poľského práva. Používateľ, ktorý uskutočňuje objednávky a akceptuje Pravidlá, súhlasí s výberom poľského práva, ktoré sa vzťahuje na kúpnu zmluvu prostredníctvom Obchodu.
6. Tieto pravidlá sú k dispozícii v poľskej a anglickej verzii. V prípade akýchkoľvek pochybností má rozhodujúci význam poľská verzia.
7. Recenzie produktov uvedené v obchode sú dobrovoľné a pochádzajú od skutočných zákazníkov, ktorí si produkt zakúpili. Recenzie podliehajú moderovaniu. Recenzie výrobkov nesmú byť uverejnené, ak spĺňajú aspoň jedno z nasledujúcich kritérií: recenzia je mimo témy; recenzia obsahuje reklamu; recenziu vydal konkurent a existuje konflikt záujmov; recenzia obsahuje vulgarizmy alebo iné výrazy, ktoré sa bežne považujú za urážlivé; v názore sú uvedené osobné údaje; recenzia sa týka procesu doručenia alebo iných záležitostí, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť.

REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL