Your browser does not support JavaScript!


Žiadosť o vymazanie osobných údajov

Email:

Využívajúc svoje právo podľa článku 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov žiadam o vymazanie svojich údajov zo systémov Transit Center.

Ak je Transit Center podľa platných právnych predpisov povinný pokračovať v spracúvaní časti osobných údajov žiadateľa, tejto žiadosti sa vyhovie len v povolenej časti.

 
Uveďte kľúčové slovo
Pokročilé vyhľadávanie
Transit Center in Europe